COACHING, SUPERVISIE en TEAMCOACHING

COACHING

In een coachingstraject kijken we naar de vaardigheden en kwaliteiten die je al hebt en/of nog wilt ontwikkelen. Hoe kun je je kwaliteiten beter inzetten zodat je meer plezier en voldoening krijgt in je werk? Coaching vergroot je zelfinzicht en je zelfvertrouwen. We verkennen de thema’s die er voor jou persoonlijk toe doen. Wil je meer weten dan kun je ook kijken bij ‘inspiratiebronnen’. Een coachingstraject kan korter zijn dan een supervisietraject. Vaak zijn vijf tot tien afspraken al voldoende om zelf weer geïnspireerd verder te kunnen. Werkvormen kunnen heel verschillend zijn. We kunnen gesprekken voeren, maar we kunnen ook gaan oefenen. Bijvoorbeeld door middel van een rollenspel. Dat kan heel natuurlijk, ik neem je zo mee in een voorbeeldgesprek. Ik heb ervaring in het coachen van medewerkers die een opdracht meekrijgen van hun werkgever. Ik zorg voor veiligheid en zorgvuldigheid waarbij ik aandacht heb voor een goede afstemming met jou en met je werkgever. Dit doen we door middel van heldere afspraken over welke doelen belangrijk zijn en hoe de terugkoppeling naar de werkgever er uit gaat zien. Leren met een zekere druk. Ik heb ervaren dat het tot mooie resultaten kan leiden.

Voorbeelden van doelen voor coaching:

ruimte en energie ervaren in je werk,

hiervoor passende vaardigheden ontwikkelen,

prettiger kunnen communiceren en samenwerken,

je grenzen helder leren stellen,

op maat oefenen met gesprekken voeren.

SUPERVISIE

Supervisie is leren aan de hand van je eigen werkervaring. Ik begeleid je als supervisor daarbij. Reflecteren op deze ervaringen helpt je om meer balans te vinden in wat je voelt, denkt en doet. Op deze manier vergroot je als professional je bewustzijn over het eigen functioneren in de dagelijkse praktijk. Supervisie is voor mij het ‘met aandacht stilstaan’ bij wat je beweegt in je professionele identiteit én de ontwikkeling daarvan. Wil je meer weten kijk dan bij ‘inspiratiebronnen’.
In mijn praktijk geef ik supervisie aan studenten van de opleiding Social Studies van de Hanzehogeschool Groningen, professionals en supervisoren in opleiding.

Ik ben als leersupervisor verbonden aan de opleiding Begeleidingskunde van de Hanzehogeschool. Daarbij superviseer ik supervisoren in opleiding, supervisie over supervisie dus.

Supervisie is nuttig omdat:

je inzicht wil krijgen in waar je goed of minder goed in bent,

je je verder wilt ontwikkelen,

je wil onderzoeken wat je vaste patronen zijn en wil kijken naar wat er anders kan, bijvoorbeeld in het omgaan met conflicten,

je tegen grenzen aanloopt of aan je plafond zit en je afvraagt hoe je verder kunt,

je wilt werken aan je eigen professionaliteit en deze meer wilt verbinden aan je eigen waarden zodat je steviger staat in je werk,

je makkelijker ‘nee’ wilt kunnen zeggen als dat nodig is,je met plezier ‘ja!’ wilt kunnen zeggen als dat kan.

Een supervisietraject bestaat doorgaans uit 10 tot 15 bijeenkomsten. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden (max. 3 deelnemers). Iedere supervisant schrijft voor elke bijeenkomst een reflectieverslag en zorgt voor een werkinbreng.

TEAMCOACHING

Net als bij professionele sporters kunnen ook professionele teams baat hebben bij (externe) coaching. Welke wensen liggen er bij jullie team en wat kan ik hierin betekenen? Met betrekking tot teamcoaching heb ik veel ervaring opgedaan in mijn werk voor het CCE (een adviesbureau bij vastgelopen zorgsituaties, www.cce.nl). Hierbij is een patiënt/cliënt meestal het uitgangspunt om als team naar het eigen functioneren te kijken: hoe komen we op één lijn in de begeleiding van deze patiënt/cliënt? Vaak ga ik dan met behulp van observaties en het filmen van praktijksituaties aan de slag met een team. Wat zie ik? Wat zien jullie? Kunnen we het daar met elkaar over hebben? Wat leren we van elkaar?

Je kunt denken aan teamcoaching:

wanneer je team wil bouwen aan betere samenwerking en communicatie,

wanneer je team ieders talenten (meer) wil inzetten,

wanneer je team vastgeroeste patronen aan het licht wil krijgen,

wanneer je team behoefte heeft aan meer of andere motivatie en inspiratie,

wanneer je team wil bouwen aan onderling vertrouwen.

Ik bied graag: beweging, plezier, verbinding, uitdaging en vooral veel ervaring. Neem maar contact op om samen te bepalen hoe we aan de slag gaan.

Top