ORGANISATIE BEGELEIDING ACTIEONDERZOEK

Mensen hebben vele rollen, ik ook. Ik heb ontdekt dat het begeleiden van organisatieveranderingen via onderzoek en coachingtrajecten veel gemeen hebben. Samen met een collega heb ik het afgelopen jaar onderzoek gedaan binnen een zorgorganisatie voor ouderen. Middels interviews met medewerkers, leidinggevenden, familieleden, observeren, praten met mensen verzamelden we een hoop data die we steeds tussentijds deelden met betrokkenen. Zo gaven we mede richting aan de visie en het beleid van deze organisatie en konden bepaalde zaken besloten worden. Als eindproduct leverden we een onderzoeksverslag op met een praktische toolbox met aandachtspunten voor verder implementatie.

Voor meer informatie of het verkennen van mogelijkheden, neem vooral contact op.

Top