INTERVISIE

Intervisie wordt gebruikt om, binnen organisaties van professionals, Van en met elkaar te leren. Het is een mooie manier om met elkaar te reflecteren op de eigen praktijk. Niet alleen jij die iets inbrengt wordt er beter van, maar ook je intervisiegenoten. Intervisie gaat over het werk, maar vooral over degene die het werk uitvoert, over jou dus. Hoe doe jij het en wat zegt dat over jou? Intervisie vraagt om diepgang. Het is niet het uitwisselen van praktische oplossingen of afspraken. Een intervisiegroep bestaat meestal uit vijf tot acht intervisanten. Vaak wordt gewerkt met een wisselende voorzitter en per bijeenkomst een of twee deelnemers die een inbreng hebben. De intervisiebegeleider begeleidt de veiligheid in de groep, de te maken afspraken en de manier van elkaar bevragen. Een goede vraag stellen waar iemand echt iets aan heeft is niet altijd makkelijk. Duurzame intervisie die leidt tot diepgaand leren vraagt om goede intervisie-coaching door een begeleider die ervaring heeft in deze rol. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Naast bijna twintig jaar ervaring als docent in het HBO-onderwijs waarbij ik elk jaar intervisie heb begeleid, ben ik de laatste zes jaar werkzaam in het volwassenenonderwijs. Ik begeleid intervisiegroepen bij de master Verpleegkunde, de SPV-opleiding en de POH-Ggz opleiding.

Voor het contractonderwijs van de Hanzehogeschool (HanzePro) en door een adviesbureau voor vastgelopen zorgsituaties (Centrum voor Consultatie en Expertise), het CCE word ik regelmatig gevraagd voor intervisiebegeleiding bij een bedrijf of zorginstelling. Op dit moment begeleid ik een aantal intervisiegroepen bij een woningbouwvereniging. Ik heb eerst een jaar intervisie begeleid bij drie groepen bij die organisatie en geef nu een train de trainer cursus zodat eigen medewerkers deze intervisietrajecten kunnen overnemen.

Wanneer is intervisie een handige methode:

om zicht te krijgen op je drijfveren en die van anderen binnen je team,

om te ontdekken waarom je moeite hebt met bepaalde dingen in je werk,

om met elkaar te werken aan vertrouwen binnen de organisatie,

om beter begrijpen hoe je samenwerking met patiƫnten of klanten er uit ziet,

om een lerende organisatie na te streven.

Top